Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منوی محصولات

 
دیرگیر کنندهRP

شرح:
این ماده که برپایه گلو کونات های سدیم وپتاسیممی باشد عامل اصلی در تاخیر گیرش خمیر سیمان وهمچنین کند شدن روال
سخت شدن است بدین ترتیب که با ایجاد پوششی بر روی ذرات سیمان ، مانع آبگیری سیلیکانها ومانع انحلال آهک وآلومین می گرددمصارف:
بتن ریزی درهوای گرم وخشک ودر مناطق باد خیز
بتن ریزی آماده با فاصله حمل زیاد
بتن ریزی های حجیم که گیرش آرام وتدریجی بتن مورد نظر است ماند سدها
بتن ریزی در شرایطی که روند تعلیق کارایی بتن در طول اجرای عملیات باید کند باشد.
اتصال بین دو لایه متوالی بتن ( به منظور جلوگیری از گیرش لایه اول وهماهنگی زمان گیرش با لایه دوم بتن)
خصوصیات ویژه:
مواد دیرگیر قادرند روال هیدراتاسیون را تغییر دهند با عث متوقف ویا کند شدن واکنش شیمیایی بین اجزای تشکیل دهنده سیمان وآب
می گردد. و بر اثر کند شدن عمل گیرش کریستالها منظم تر وبهم نزدیکتر می شوند ودر نتیجه بتن متراکم تر ومقاومت نهایی بیشتر می گردد
این مواد باعث کاهش اثرات جمع شدگی
خمیری وحرارتی بتن وکمک در جلوگیری از ایجاد ترک های سطحی می شود

مشخصات فیزیکی وشیمیایی بتن:

حالت فیزیکی

مایع

رنگ

بی رنگ

وزن مخصوص

kg/cm3 07/1

PH

9-8

یون کلر

ندارد

میزان مصرف:
تعیین میزان مصرف دیرگیر بتن بسته به درجه حرارت بتن به شرح جدول زیر می باشد ولی بایستی قبلا با ساخت آزمایشی بتن در کارگاه از طرح اختلاط ارائه شده مطمئن شد
مقدار مصرف دیرگیر بر حسب لیتر در100کیلوگرم سیمان


درجه حرارت بتن برحسب c0

ساعت دیر گیری مورد نیاز

3

5

7

9

12

15

18

C0 10+

-

1/0

2/0

3/0

5/0

7/0

9/0

C0 20+

1/0

2/0

4/0

5/0

8/0

1/1

4/1

C0 30+

3/0

4/0

6/0

8/0

2/1

2

 

نحوه مصرف:
این ماده را براساس زمان گیرش مورد نیاز بایستی با آب بتن مخلوط نمود به ملات سیمان اضافه نمود.استفاده بیش از حد این ماده باعث ایجاد لطمه به بتن می گردد لذا قبلا با بخش فنی این شرکت مشورت نمایید.
دیرگیر بتن در دمای معمولی ودر ظروف دربسته به مدت یکسال قابل نگهداری می باشد.ودر صورت نیاز به استفاده همزمان از چند افزودنی در یک مخلوط بتن قبلا با مرکز مشاوره این شرکت تماس حاصل فرمائید.


____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright beton pas © 2011. All rights reserved.
design by KamaIT.com