Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منوی محصولات

 

اپوکسی گروت GP-23

شرح:
گروت GP-23 بصورت پودر آماده توليد شده و در كيسه‌هاي 20 كيلوگرمي عرضه مي‌گردد. اين محصول به ويژه براي گروت‌ريزي در زير تكيه‌گاه پلها و صفحات پاي ستون جانپناه‌ها فوندانسيون و دستگاه‌هاي سنگين مانند دستگاه‌هاي تراش و پرس طراحي شده است.
با اضافه نمودن مقدار معيني آب به پودر آماده، گروتي بسيار روان بدست مي‌آيد كه داراي مقاومت اوليه و نهايي بالا و همچنين دوام زياد است. اين گروت براي مقاطع با ضخامت 10 تا 100 ميليمتر مناسب است. براي دستيابي به ضخامتهاي بيشتر مي‌توان از سنگدانه‌هاي تميز و خشك 10 ميليمتري استفاده نمود.
مصارف:
GP-23 يك گروت بسيار پرمقاومت است و براي گروت‌ريزي در زير تكيه‌گاه سازه‌هاي سنگين مانند پلها، جانپناه‌ها و دكلهاي روشنايي يا ايستگاه‌ها استفاده مي‌شود.
خصوصيات ويژه:
·اين گروت از نوع غيرانقباضي است.
· داراي مقاومت فشاري اوليه و نهايي بالا مي‌باشد.
· داراي رواني مناسب، به ويژه در دماهاي پايين.
·نفوذپذيري كم اين گروت دوام آن را تضمين مي‌كند.
·قابل ريختن بصورت دستي و بصورت پمپي.
مطابقت با استاندارها:
اين محصول با استاندارد ASTM C1107 Grade C مطابقت دارد.

مشخصات فيزيكي و شيميايي:

شكل ظاهري

پودر

رنگ

خاكستري

وزن مخصوص

35/2

PH

9-8

يون كلر

ندارد

خواص:
نتايج زير براساس نسبت آب به پودر 14/0 و در دماي 25 درجه سانتيگراد بدست آمده‌اند.

روش آزمايش

نتيجه

مقاومت فشاري
BS1881 part 116
(1983)

36 نيوتن بر ميليمتر مربع در سن 1 روز
52 نيوتن بر ميليمتر مربع در سن 3 روز
71 نيوتن بر ميليمتر مربع در سن 7 روز
82 نيوتن بر ميليمتر مربع در سن 28 روز

انبساط
ASTM C827-87

انبساط مثبت كنترل شده

ميزان كل يون كلر (برحسب درصد وزني سيمان)

كمتر از 1/0%

نفوذپذيري كلر
AASHTO T277

خيلي كم

نفوذپذيري آب
DIN 1048 Pt.5
(1991)

كمتر از 2 ميليمتر

ميزان كل سولفات قابل حل در اسيد (برحسب درصد وزني سيمان)

كمتر از 3%

دستورالعمل مصرف:

آماده‌سازي
سطح بتن
سطح بتن بايد عاري از روغن، گريس و يا هرگونه مواد و ضايعات چسبيده با سطح باشد. در صورتي كه سطح بتن داراي uيب و نقص باشد، بايد ابتدا پاكسازي شده تا سطحي يكدست و سالم بدست آيد.
سوراخ بولتها (pocket ) و يا حفره‌هاي نصب بايد با هواي تحت فشار تميز شده، به نحوي كه هر گونه گرد و نخاله از آنها زدوده شود.
زنجاب نمودن سطح بتن
پس از تميز نمودن سطح بتن و قبل از گروت‌ريزي، بايد سطح بتن را حداقل به مدت 2 ساعت كاملاً غرقاب نمود. دقيقاً قبل از گروت‌ريزي، بايد تمام آب روي سطح بتن را خشك نمود. بخصوص در خشك كردن سوراخ بولتها و يا حفره‌هاي نصب بايد دقت ويژه بعمل آيد.
صفحه تكيه‌گاه / صفحه پاي ستون
تميز بودن اين نقاط و عاري بودن آنها از روغن، گريس، و يا زنگ‌زدگي اهميت ويژه‌اي دارد.
صفحات تراز
در صورتي كه قصد داريد صفحات تراز را بعد از سفت شدن گروت خارج نماييد، بايد با لايه‌اي نازك از گريس آنها را چرب كنيد.
قالب‌بندي
با توجه به رواني GP-23 ، قالب‌بندي بايد كاملاً آب‌بند باشد. بدين منظور، مي‌توان نوارهاي لاستيك فوم يا درزبندهاي ماستيكي در زير قالب و بين اتصالات استفاده نمود. در پاره‌اي از موارد، استفاده از ملات نيمه خشك ماسه و سيمان به عنوان قالب‌بندي امكان‌پذير است. در قالب‌بندي، بايد خروجيهايي براي تخليه آب پس از زنجاب نمودن سطح بتن تعبيه نمود.
سطح مهار نشده (قالب‌بندي نشده)
مساحت سطح قالب‌بندي نشده گروت بايد حداقل باشد. بطور كلي فاصله بين قالب‌بندي و لبه صفحه (پليت) نبايد از 150 ميليمتر در سمت گروت‌ريزي و 50 ميليمتر در سمت مخالف بيشتر باشد. در لبه‌هاي جانبي، نبايد فاصله‌اي ميان قالب‌بندي و صفحه وجود داشته باشد.
اختلاط:
براي دستيابي به نتايج مطلوب، بهتر است از ميكسرهاي مكانيكي استفاده شود. براي اختلاط مواد تا وزن 25 كيلوگرم، بهتر است از يك دريل با سرعت پايين كه بر روي آن پره همزن نصب شده است استفاده شود.
براي وزنهاي بيشتر، بايد از ميكسرهاي قوي پره‌دار استفاده نمود. براي اختلاط نبايد از دستگاههايي كه داراي مارپيچ دوار هستند استفاده شود.
براي اينكه گروت‌ريزي بصورت پيوسته و بدون توقف انجام شود، بايد نفر و تجهيزات كافي پيش‌بيني شود. ممكن است استفاده از يك مخزن براي نگهداري گروت آماده، لازم باشد. مخزن مذكور بايد داراي سيستمي باشد كه به آرامي گروت را تكان دهد يا هم بزند، تا رواني آن حفظ شود.
ميزان آب مصرفي:
براي تهيه سيال، مقدار 3 ليتر آب را به يك گروت 20 كيلوگرمي مخلوط نماييد.
ميزان آب مورد مصرف بايد به دقت پيمانه شده و در ميكسر ريخته شود. محتويات پاكت GP-23 بايد به آهستگي و بطور كامل به آب اضافه شده و به مدت 5 دقيقه، بدون توقف، مخلوط شود. با اين كار گروتي همگن و با غلظت يكنواخت حاصل مي‌شود.
توجه: در 2 تا 3 دقيقه اول اختلاط، غلظت گروت بالا خواهد بود.
گروت‌ريزي:
دقيقاً قبل از گروت‌ريزي، گروت آماده شده را كمي هم بزنيد تا كشش سطحي آن از بين برود و رواني اوليه خود را بدست آورد. براي بهره‌گيري كامل از خاصيت انبساطي اين گروت، گروت‌ريزي را حداكثر در مدت 15 دقيقه پس از اختلاط به پايان برسانيد. از GP-23 براي گروت‌ريزي تا ضخامت 100 ميليمتر، در يك مرحله، مي‌توان استفاده نمود.
براي ضخامتهاي بيش از 100 ميليمتر، بايد به گروت GP-23 سنگدانه‌هاي 10 ميليمتري با دانه‌بندي مناسب و عاري از لاي اضافه نمود، تا با اين كار عوارض ناشي از گرمازايي به حداقل برسد. در صورت مخلوط كردن گروت با سنگدانه، نبايد نسبت آن از 1:1 بيشتر شود. براي تهيه اين مواد بصورت بسته‌بندي آماده، با دفتر اين شركت تماس حاصل فرماييد. خواص گروت اصلاح شده مذكور با موارد مندرج در اين برگه اطلاعات فني متفاوت خواهد بود.
قبل از گروت‌ريزي در زير صفحات پاي ستون، سوراخ بولتها (در صورت وجود) بايد گروت‌ پر شوند.
هنگام اجرا، جريان گروت‌ريزي بايد حتماً بصورت پيوسته و بدون توقف باشد. بنابراين، قبل از شروع كار بايد به اندازه كافي گروت آماده شود. همچنين، زمان لازم براي ريختن هر بچ گروت بايد با زمان لازم آماده كردن بچ بعدي تنظيم شود.
گروت‌ريزي فقط بايد از يك سمت انجام گيرد تا از محبوس شدن هوا و يا آب (منظور آب اضافي به جاي مانده از مرحله زنجاب كردن است) در زير بيس پليت جلوگيري شود. توصيه مي‌شود گروت‌ريزي از سمتي انجام شود كه گروت، كوتاهترين مسافت را طي نمايد. هد هيدروستاتيكي گروت بايد همواره حفظ شود؛ بنحوي كه جريان پيوسته گروت تأمين گردد.
براي گروت‌ريزي حجيم، مي‌توان از پمپ استفاده كرد. بدين منظور، توصيه مي‌شود كه از يك پمپ ديافراگمي قوي استفاده شود. همچنين، مي‌توان از پمپهاي مارپيچي و پيستوني نيز استفاده نمود.
عمل‌آوري:
پس از گروت‌ريزي، گروت اجرا شده بايد بطور كامل عمل‌آوري شود. بدين منظور، بايد از مواد عمل آورنده Coring يا ديگر روشهاي عمل‌آوري، نظير استفاده از گوني خيس يا پاشيدن آب استفاده شود.
دستورالعمل مصرف در هواي سرد:
GP-23 را در محيطي با دماي كمتر از 5 درجه سانتيگراد مخلوط نكنيد. براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص محدوديتهاي استفاده از اين ماده در شرايط آب و هوايي سرد با دفتر فني اين شركت تماس حاصل فرماييد.
دستورالعمل مصرف در هواي گرم:
توصيه مي‌شود در درجه حرارتهاي بالاتر از 35 درجه سانتيگراد، از دستورالعملهاي زير پيروي كنيد:
1-مصالح مخلوط نشده را در محل خنك نگهداري كرده و از قرار دادن آنها در معرض تابش مستقيم آفتاب خودداري نماييد.
2-وسايل و تجهيزات را خنك نگه داشته و در صورت لزوم براي اين كار از سايبان استفاده كنيد. بخصوص، خنك نگهداشتن سطوحي از وسايل و تجهيزات را كه با مصالح در تماس مستقيم هستند، اهميت زيادي دارد.
3-از گروت‌ريزي در ساعات گرم روز و در زير تابش مستقيم آفتاب خودداري نماييد.
4-براي اطمينان از گروت ريزي پيوسته و بدون توقف؛ مواد، نفر و تجهيزات كافي پيش‌بيني نماييد.
5-درجه حرارت آب مصرفي در گروت، كمتر از 20 درجه سانتيگراد باشد.
محدوديتها:
هرگز نبايد گروت را در حالتهاي مهار نشده اجرا نمود. يكي از حالات مهار نشدگي، فضاهاي آزاد اطراف بيس پليت مي‌باشد، كه بايد آنرا محدود نمود. در صورت عدم توجه به اين موضوع، احتمال گسترش ترك در گروت وجود خواهد داشت.
طريقه نگهداري:زمان مصرف GP-23 در صورت نگهداري در انبار خشك و در پاكتهاي سربسته استاندارد خود، 6 ماه پس از تاريخ توليد مي‌باشد.
در صورت نگهداري در درجه حرارتهاي بالا و يا در محيطهاي خيلي مرطوب، زمان مصرف كاهش مي‌يابد


____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright beton pas © 2011. All rights reserved.
design by KamaIT.com