تلفن کارخانه

+۹۸ ۰۲۶۳ - ۷۷۷۳۳۷۷
(۳۰ خط)

+۹۸۰۲۶۳-۷۷۷۵۰۱۹ :فکس

کارخانه

شهرک صنعتی اشتهارد، فاز ۱، بلوار ابوریحان، چهارراه دکتر حسابی، ابتدای دکتر حسابی غربی، بهستان۳، بهارستان ۱، قطعه ۵۹۰

تلفن دفتر مرکزی

+۹۸۰۲۱ - ۴۲۳۳۵ (۳۰ خط)

+۹۸۰۲۱ - ۸۸۵۵۵۲۶۶:فکس

دفتر مرکزی

تهران،خیابان بهشتی، بین بخارست و وزرا،برج نگین آزادی،شماره ۲۸۳، طبقه دوم

کد پستی: ۱۶۸۱۶-۱۵۱۳۶