Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منوی محصولات

 

ميكروسيليس MIP

شرح :
ميكروسيليس پودري است با وزن مخصوص فضايي 200 تا 300 كيلوگرم در متر مكعب با رنگ خاكستري مايل به سفيد كه يك محصول فرعي
حاصل از كوره هاي قوس الكتريكي در جريان توليد آلياژهاي فروسيليس مي باشد .

ميكروسيليس با تركيبات مشروح زير حاوي 85 تا 95 درصد دي اكسيد سيليسيم مي باشد اين ماده با ساختار كريستالي و ابعاد ميانگين
 05/0 تا 15/0 ميكرون و صد برابر ريزتر از دانه هاي سيمان و به نرمي
20m/gr داراي سطح واكنشي بسيار بالايي مي باشد .

C

1

K2o

1.5 – 3.5

Na2o

0.8 – 1.8

SO3

0.0 – 0.5

Mgo

0.3 – 7.5

Fe2o3

0.3 – 1

Al2o3

0.2 – 2

Sio2

85 – 95

Cao

0.1 – 0.6

مصارف :
ميكروسيليس براي تقويت مقاومتهاي مكانيكي ، تراكم ، كاهش نفوذ پذيري و افزايش دوام در برابر سيكل انجماد و ذوب شدن در ملات سيماني در موارد زير كاربرد دارد :
سواحل دريا ، سازه هاي آبي ، سدها و كانالها
سقفها ، پاركينگ ها ، پلها و اسكله ها
ساخت قطعات پيش ساخته
كارهاي ترميمي و شاتكريت
كار در نواحي ساحل جنوب ايران كه نياز به كاهش عمق نفوذ يونهاي كلر و سولفات ها در بتن
خصوصيات ويژه :
فعاليت پوزولاني
هيدرواكسيد كلسيم Ca(OH)2 آزاد شده از هيدراتاسيون سيمان 25-20 درصد ملات بتن را تشكيل داده و در واقع جزء ضعيف و حلال توده بتن بوده و به علت ناپايداري يكي از آسيب پذيرترين اجزا تشكيل دهنده بتن مي باشد
شكل ظاهري ميكروسيليس ، سطح مخصوص زياد ( ريزي و نرمي دانه ها ) ، عدم تبلور و سطح واكنشي بالاي آن عامل بروز رفتار پوزولاني مي باشد به عبارت ديگر ژل سست و ناپايدار هيدرواكسيد كلسيم در مجاورت دي اكسيدسيليسيم (ميكروسيليس) به سيليكات كلسيم سخت و غيرمحلول تبديل شده كه ضمن قوام ، موجب پيداري بتن در برابر حملات شيميايي ، واكنش قليايي مصالح سنگي و همچنين ازدياد تاب فشاري آن مي شود
بايد توجه داشت به خاطر نيروي جذب سطحي فوق العاده ميكروسيليس و پايين نگه داشتن نسبت آب به سيمان ، مصرف منتشر كننده ها و كاهنده ها ( فوق روان كننده ها ) اجتناب پذير بوده و قويا توصيه مي شود .
نفوذ ناپذيري :
شسته شدن هيدرواكسيد كلسيم آزاد شده در هيدراتاسيون سيمان و وجود فضاهاي خالي (خلل و فرج ) ناشي از فقدان ريزدانه هاي پركننده ، استحكام بتن را كاهش داده و
آسيب پذيري بتن را تشديد مي كند

عدم چسبندگي بتن به آرماتورها نيز مزيد بر علت است و در واقع چنين ساختاري به لحاظ نفوذپذيري و عدم اكتساب استحكام كافي ، حاشيه ايمني چندان مطلوبي نداشته و دوام آن نيز كم ميباشد
با مصرف ميكروسيليس در بتن ، محلول هيدرواكسيد كلسيم ( ناپايدار) محصور بين سنگدانه ها و آرماتور ها به سيليكات كلسيم غير محلول تبديل شده و ريزي ذرات ميكروسيليس ساختار اجزا بتن را تغيير داده و حد فاصل دانه هاي سنگي و ذرات سيمان را پر مي كند ، بدين منوال نفوذپذيري بتن كم شده و بالطبع به قوام و دوام آن در طول دوره بهره برداري افزوده مي شود
افزايش مقاومت :
مطالعه ميكروسكوپي برشهاي بتن و نتيجه بررسي هاي بعمل آمده تاكنون مويد اين موضوع است كه سطح چسبندگي دانه ها به يكديگر و ذرات سيمان از 50 % سطح مخصوص تجاوز نميكند از  طرفي ناپايداري هيدرواكسيد كلسيم آزاد شده در هيدراتاسيون سيمان آنهم در مجاورت سنگ دانه ها و آرماتورها حفره هايي را تشكيل مي دهد كه موجب افت مقاومت فشاري، كششي،چسبندگي ومدول الاستيسيته بتن مي شود
مقدار افت مقاومت به اندازه اين حفره ها و نحوه پراكندگي آن در توده بتن بستگي دارد پر واضح است با مصرف ميكروسيليس در بتن ناپايداري هيدرواكسيدكلسيم به علت شسته شدن آن منتفي و ريزي دانه ها نيز موجب پر شدن خلل و فرج بين دانه ها و نهايتا افزايش مقاومت فشاري ، مقاومت كششي ، مدول الاستيسيته و بالاخره چسبندگي بتن خواهد شد
كارپذيري و نگهداري :
بتن حاوي ميكروسيليس به لحاظ سطح مخصوص بسيار بالا ، آب زيادي مصرف مي كند از طرفي مقدار بسيار كم آب باعث سياليت فوق العاده آن مي شود (liquid fraction )  ، مخلوط ميكروسيليس و بتن به افزودني هاي كاهنده آب ( فوق روان كننده ها ) واكنش خوبي نشان مي دهد ، بطوري كه با اختلاط فوق روان كننده( حدود 2 % وزن سيمان ) ، ميكروسيليس( حدود 10 % وزن سيمان ) و به شرط محدود بودن نسبت آب به سيمان (حدود25/0 الي 3/0 ) بتن هاي توانمند با ويژگي هاي خاص ساخته ميشود
بتن ريزي بتن هاي حاوي ميكروسيليس در مقايسه با بتن هاي معمولي و با اسلامپ يكسان ، آسانتر بوده و به راحتي در قالب جا مي افتد
مهمترين و مشخص ترين خاصيت ميكروسيليس مقاومت آن د ربرابر آب آوري سطحي(bleeding)و قدرت چسبندگي آن است ، بهمين دليل بتن حاوي ميكروسيليس فرم پذير بوده و در برابر ويبره شدن عكس العمل خوبي داشته و ميكروسيليس آن تحت هيچ شرايطي از مخلوط بتن جدا نمي شود
خاطر نشان مي سازد كه با مصرف ميكروسيليس در بتن ، آب آوري كنترل خواهد شد ليكن چنين بتني آسيب پذير بوده ( نرخ تبخير آب در سطح بيشتر از نرخ آب آوريست ) و ترك هاي پلاستيك بوجود مي آيد ، بنابراين بتن حاوي ميكروسيليس را مي بايست خوب عمل آورده و پس از اتمام عمليات بتن ريزي به فوريت و دقت نگهداري كرد
در نتيجه :
1.مصرف ميكروسيليس مقاومت فشاري ، مقاومت كششي ، مدول الاستيسيته بتن و چسبندگي را بالا مي برد
2.مصرف ميكروسيليس خواص الكتريكي بتن را تغيير داده و مانع از خوردگي آرماتورها مي شود
3.مصرف ميكروسيليس بتن را در مقابل حملات شيميايي محافظت مي كند
4.مصرف ميكروسيليس باعث رواني و سهولت اجراي بتن مي شود
5.مصرف ميكروسيليس دوام و عمر بتن را زياد مي كند
6.مصرف ميكروسيليس نفوذپذيري بتن را كم مي كند
7.مصرف ميكروسيليس توده بتن را متراكم ميكند
خصوصيات فيزيكي و شيميايي :

شكل ظاهري

پودر

رنگ

خاكستري مايل به سفيد

وزن مخصوص

Kg/m3 300-200

دانه بندي

05/0 الي 15/0 ميكرون

PH

7

ساختار

كروي و غيركريستاله

ميزان مصرف :
ميكروسيليس را بسته به نوع كار به نسبتهاي 7 الي 10 درصد از وزن سيمان مصرفي ، جايگزين سيمان نموده و به مخلوط خشك سيمان و مصالح سنگي در ملات و يا بتون اضافه مي نمايند
بهترين مدت زمان براي اختلاط 2 دقيقه مي باشد مقدار آب مورد مصرفي نيز بايستي بر مبناي نياز پس از افزودن مواد فوق روان كننده و در نهايت بر اساس اسلامپ مورد نياز تعيين شود
نحوه مصرف و نكات ضروري :
ميكروسيليس را به نسبت لازم به مخلوط خشك سيمان و مصالح سنگي مصرفي می افزايند و ميتوان به همان نسبت از سيمان مصرفي كاست بايد توجه داشت كه بخاطر نيروي جذب سطحي فوق العاده ميكروسيليس و پايين نگه داشتن نسبت آب به سيمان همواره استفاده از فوق روان كننده ها توصيه مي شود .
ميكروسيليس را مي توان به مدت يك سال به دور از رطوبت و حرارت نگهداري كرد
لازم به ذكر است PH بتن كربناته نشده بيش از 13 بوده ولي با افزودن ميكروسيليس به مقدار بيش از 20% وزن سيمان مصرفي شاهد افت PH بتن خواهيم بود هرچند كاهش PH  بتن هيچ وقت با افزودن ميكروسيليس به حد اپتيم و بحراني نمي رسد ليكن مصرف ميكروسيلس به مقدار بيش از 20% وزن سيمان مصرفي نيز به هيچ وجه توصيه نمي شود
باید توجه داشت که بخاطر نیروی جذب سطحی فوق العاده میکروسیلیس و پایین نگه داشتن نسبت آب به سیمان همواره استفاده از فوق روان کننده ها توصیه می شود
نمودار (3-2) : تاثیر میکروسیلیس بر روی آب مورد نیاز بدون فوق روان کننده را نشان می دهد که با افزایش میکروسیلیس نیز افزایش می گردد
نمودار (2-2) : منحنی 2 نشان دهنده تاثیر میکروسیلیس بر روی آب مورد نیاز با مصرف میزان معمولی روان کننده منحنی 3 نشان دهنده تاثیرات فوق الذکر بر مبنای مصرف دو برابر روان کننده و منحنی 4 نشان دهنده استفاده از فوق روان کننده و منحنی 1 بتن مرجع می باشد و در همه حالات اسلامپ ثابت است


____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright beton pas © 2011. All rights reserved.
design by KamaIT.com