Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


منوی محصولات

واترپروف پودری 1- WCP

شرح

واترپروف پودری ماده کاهش دهنده نفوذپذیری بتن می باشد که بر پایه اسیدهای چرب تولید گردیده است .
در طراحی و تولید سازه های بتنی که در معرض شرایط سخت و آسیب های جوی قرار می گیرد ، نفوذ پذیری بتن عامل تعیین کننده ای برای پیش بینی و ارزیابی دوام آن است . هر اندازه قابلیت عبور آب کمتر باشد بتن از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است . نفوذپذیری آب در بتن معمولا ناشی از ایجاد فضای خالی و منافذ ریز بهم پیوسته ای است که عدم تراکم بتن ویا ترکهای انقباضی حاصل از تبخیر آب بتن در حالتهای خمیری و سخت شدن بوجود می آید لذا با توجه به این که بتن با طرح مخلوط صحیح و با نسبت آب به سیمان و مواد سنگی مرغوب تا حدودی غیر قابل نفوذ است اما عموما بهتر است بجای تحمل هزینه اضافی در مصرف سیمان اضافی مقدار کنترل شده ای از مواد واترپروف به مخلوط افزوده و نسبت آب به سیمان را کاهش داد.: مصارف
جهت ساخت بتن های نفوذناپذیر و ملاتهایی که واترپروف بودن آنها الزامی می باشند
جهت جلوگیری از نفوذ محلولهای شیمیایی
جهت آببندی مخازن ، استخرها ، سدها و تونلها
فونداسیون اسکله های دریایی
: خصوصیات ویژه
مواد واترپروف حاوی مواد پرکننده خلل و فرج و مواد دافع آب می باشد که طی واکنش با ترکیبات حاصل از هیدراتاسیون سیمان قشری
هیدروفوبیک در داخل منافذ و حفره های بتن بوجود می آورد .

این قشرها پایدار بوده و نقش دافع آب را ایفا میکند و دارای خصوصیات ذیل می باشد
1 . شبکه مجاری ریز موجود در جسم بتن را که با یکدیگر مرتبط می باشند مسدود کرده و از این طریق بر نفوذناپذیری بتن می افزاید
2 . این ماده بتن را قطبی نموده و سبب روانی بتن می گردد بطوریکه میتوان تا 10% از آب مصرفی بتن را کم نمود که این عمل سبب فشردگی
بتن و افزایش مقاومت آن می گردد

3 . نفوذ آب از سطح به عمق و بافت درونی را کاهش می دهد و از یخ زدگی آن پیشگیری می کند
4 . مقاومت و دوام بتن را در مقابل تهاجم سولفاتهای محلول فزونی می بخشد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :


حالت فیزیکی

پودر

رنگ

سفید

PH

7 – 6

یون کلر

ندارد

وزن مخصوص

g/cm31/1

میزان مصرف :
میزان مصرف واترپروف به ضخامت بتن بستگی دارد
معمولا برای بتن تا ضخامت 15 سانتیمتر در حدود 3 درصد وزن سیمان مصرفی و برای ضخامت بتن بالای 15 سانتیمتر 5/1 الی 2درصد وزن سیمان مصرفی میتوان استفاده نمود .

نحوه مصرف و نکات ضروری :
جهت استفاده بایستی واترپروف را با به مقدار مناسب با سیمان ، ماسه کاملا مخلوط نمود ( ماده واترپروف بایستی بطور یکنواخت در تمامی قسمتهای بتن پخش شود ) جهت حفظ سیالیت بهتر است از فوق روان کننده جهت حصول مقاومت بالا استفاده نمود ضروری است در هنگام تولید بتن نسبت آب به سیمان به دقت کنترل شده و از 40 % تجاوز ننماید، درغیر اینصورت آب اضافی موجود باعث ایجاد تخلخل و در نتیجه نشت آب می گردد
استفاده بیش از 3 برابر مذکور بدون استفاده از فوق روان کننده باعث کاهش مقاومت بتن می گردد
واترپروف رامیتوان در ظروف دربسته به دور از نورمستقیم آفتاب در دمای 5 الی ْ c25 بمدت 2 سال نگهداری نمود


____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright beton pas © 2011. All rights reserved.
design by KamaIT.com