Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منوی محصولات

 

روان کننده دیرگیرSPP-3

 شرح :
این نوع روان کننده بر پایه لیگنوسولفاتهای اصلاح شده تهیه گردیده است که مانند روان کننده های قبلی ، نه تنها باعث روانی بتن می گردد ، بلکه به عنوان یک دیرگیر عمل می کند و برای کنترل روند گیرش بتن از جمله بتن ریزی در مناطق گرمسیر و بتن ریزی های حجیم استفاده می گردد .خصوصیات ویژه :

روان کننده دیرگیر در آب و هوا گرم و در مکانهایی که اسلامپ بتن با تاخیر در گیرش اولیه مدنظر می باشد مورد استفاده قرار می گیرد و خاصیت روان کنندگی این محصول این امکان را بوجود می آورد که با کاهش نسبت آب به سیمان با کارایی لازم به مقاومتهای بالا دست یابیم
روان کننده دیرگیر به جهت کنترل روند گیرش بتن ، در بتن ریزی های حجیم ، مناطقی که حمل و نقل بتن در مسافتهای طولانی انجام می گیرد و پمپاژ در ارتفاعات بالا مورد استفاده فراوانی دارد.
از خصوصیات ویژه دیگر این ماده افزایش وزن مخصوص بتن جهت بهسازی آببندی و واترپروف نمودن بتن می باشد
خواص فیزیکی و شیمیایی :

نوع

مایع

رنگ

قهوه ای

وزن مخصوص

24/1

مقدار PH

5/7

میزان یون کلر

--

نحوه و میزان مصرف :
روان کننده دیرگیر نیز بایستی همواره پس از اختلاط دیگر مواد ، به مخلوط اضافه گردد .
مقدار مصرف معمولا 5/0 الی 8/0 درصد وزن سیمان مصرفی است . برای تعیین مقدار دقیق مصرف بر حسب زمان گیرش تهیه مخلوط های آزمایشی توصیه می گردد و بایستی در حدود 10% آب مصرفی را کاهش داد
لازم به ذکر است که مصرف بیش از حد ، زمان گیرش بتن را به تاخیر می اندازد ، طی این مدت برای جلوگیری از خشک شدن نابهنگام بتن لازم است آن را مرتبا مرطوب نمود

آزمایشات مربوط به روان کننده دیرگیر :
در نمودار شماره (1-5) میزان اسلامپ روان کننده دیرگیر بر حسب مقدار مختلف مصرف ، نشان داده شده است . این نمودار عمل کندکنندگی این روان کننده را در به تاخیر انداختن زمان گیرش بتن در مقادیر مختلف نشان می دهد که به ازای میزان مصرف ، نه تنها اسلامپ افزایش یافته بلکه زمان گیرش نیز افزایش یافته است .
منحنی (1) : بتن شاهد
منحنی (2) : بتن با مقدار 5/0 % روان کننده نسبت به سیمان مصرفی
منحنی (3) : بتن با مقدار 6/0 % روان کننده نسبت به سیمان مصرفی
منحنی (4) : بتن با مقدار 7/0 % روان کننده نسبت به سیمان مصرفی
جدول شماره (1-5) نشانگر حصول مقاومت بالای سنین اولیه بتن در اثر افزایش مقادیر مختلف روان کننده دیرگیر در بتن می باشد
آزمایشات برای بتن kg/m3 350 در دمای ْc 35 انجام گرفته و نسبت آب به سیمان(5/0 =w/c  ) می باشد

نمونه

شاهد

1

2

3

درصدروان کننده به سیمان مصرفی

-

5/0

6/0

7/0

W/C

50/0

50/0

51/0

51/0

اسلامپ

60

95

128

185

مقاومت فشاری برحسب مگاپاسکال

1روزره

5/8

9

5/11

13

7 روزه

27

29

34

37

27روزه

35

37

40

44

درصد افزایش مقاومت نسبت به بتن شاهد 27 روزه

--

9

14

25

نحوه نگهداری :
در ظروف در بسته و در دمای C ْ 35 - 5 به مدت يكسال قابل نگهداري مي باشد .
نمودار شکل 5 : این نمودار نشان دهنده مقدار افزایش نفوذناپذیری بتن را به مرور زمان در مقابل استفاده از مقادیر مختلف روان کننده را نشان می دهد
این آزمایش برای بتن kg/m3 350 و در دمای ْc 35 و بر اساس استاندارد ASTM  با حفظ نسبت آب به سیمان به مقدار (50/0 = w/c ) مي باشد
منحنی شماره(1) : نمونه شاهد
منحنی شماره (2) : نمونه بتن با 5/0 درصد روان کننده نسبت به سیمان مصرفی
منحنی شماره (3) : نمونه بتن با 6/0 درصد روان کننده نسبت به سیمان مصرفی
منحنی شماره (4) : نمونه بتن با 7/0 درصد روان کننده نسبت به سیمان مصرفی


____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright beton pas © 2011. All rights reserved.
design by KamaIT.com