Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

منوی محصولات

 

روان کننده زود گیر SPP-4

شرح :

روان کننده زودگیر نیز بر پایه فرمالدهیدسولفونه اصلاح شده ، تهیه شده است که نه تنها با عث روانی بتن می گردد بلکه عاملی موثر در تسریع گیرش بتن و حصول مقاومت مطلوب در زمان کوتاهتر و در نتیجه تقلیل خطرات ناشی از تغییرات سریع در دمای محیط می باشد .


خصوصیات ویژه :

با افزودن این روان کننده پس از چند دقیقه بتن به راحتی جریان یافته و حالت روانی به خود می گیرد و هیچ نوع آب افتادگی یا غیر یکنواختی در آن دیده نمی شود و در عین حال چسبندگی خود را نیز حفظ می کند .
سهولت و سرعت در پمپاژ بتن و جلوگیری از استهلاک زودرس دستگاهها بدون هیچگونه تغییری در طرح دانه بندی ، افزایش کارایی و شکل پذیری بتن ، ضمن حفظ نسبت آب به سیمان کاهش زمان لازم برای محافظت و نگهداری از بتن و استفاده هرچه زودتر از یک سازه بتنی و جلوگیری از یخ زدن بتن در فصول سرما ، از خصوصیات ویژه دیگر این نوع روان کننده می باشد
مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

شکل ظاهری مایع
رنگ بی رنگ
وزن مخصوص gr/cm33/1
میزان PH
10-5/8
یون کلر --
نحوه و میزان مصرف :
روان کننده زودگیر همواره باید پس از اختلاط دیگر مواد به مخلوط اضافه گردد . سرعت در هنگام ریختن به بتن می تواند به کسب بهترین نتیجه منجر شود . در مورد بتن های آماده روان کننده باید در محل میکسر اضافه شود . در عمل ، گردش میکسر با سرعت حداکثر به مدت 2 الی 3 دقیقه جهت اختلاط کامل لازم می باشد و بلافاصله بایستی بتن ریزی انجام گردد .
میزان مصرف در حدود 5/1 الی 2 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد و بایستی در حدود 10 درصد از آب مصرف را کاهش داد .

آزمایشات مربوط به روان کننده زودگیر :
نمودار شماره (1-6) میزان اسلامپ روان کننده زودگیر را نشان می دهد
منحنی شماره (1) : بتن شاهد
منحنی شماره (2) : بتن با روان کننده زودگیر
منحنی شماره 2 میزان اسلامپ بتن ساخته شده با روان کننده زودگیر می باشد که باعث افزایش اسلامپ در حدود mm 170
گردیده است . البته یک چنین افزایشی بیش از چند دقیقه طول نمی کشد و یک کاهش بزرگی در کارایی بتن بوجود می آید و باعث گیرش سریع بتن می گردد که عمل زودگیری بتن را انجام می دهد
جدول شماره(1-6) نشانگر مقاومت بالای بتن در اثر کاهش نسبت آب به سیمان حاصل از مصرف روان کننده زودگیر را نشان می دهد .
همانطور که مشاهده می شود مقاومت نهایی در این نوع روان کننده نسبت به روان کننده های قبلی کمی کاهش دارد
نمونه شاهد 1 2
درصد روان کننده به سیمان مصرفی - 5/1 2
درصد کاهش آب - 7% 10%
اسلامپ 60 61 61
مقاومت فشاری بر حسب مگاپاسکال 1روزه 9 14 23
7روزه 27 30 33
27روزه 35 38 41
درصدافزایش مقاومت بتن نسبت به بتن شاهد 27 روزه - 9 17

این ماده را می توان در ظروف در بسته و بمدت یکسال نگهداری نمود


____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright beton pas © 2011. All rights reserved.
design by KamaIT.com