Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


منوی محصولات


زودگير شاتكريتSP


شرح :
عملکرد اصلی این ماده افزایش روند کسب مقاومت در بتن و ملات است
این زودگیر ، پودری است که با سیمان و آب واکنش شیمیایی انجام داده و موجب تسریع در افزایش مقاومت های اولیه بتن می گردد .
افزودن این ماده به سیمان باعث می شود که این ماده با هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراتاسیون سیمان ترکیب شود و کربنات کلسیم نامحلول و سود را تشکیل دهد که سود حاصل از واکنش موجب تسریع واکنش سیلیکات و آلومیناتمی شود . کربنات کلسیم تولید شده از واکنش فوق ، سخت شده و روی بافت بتنی اثر می گذارد و مقاومت آن را افزایش می دهد به محض اتصال بتن به دیواره یا سقف شروع به هیدراتاسیون نموده و با این روندحرارت تولید شده و گیرایی در چند ثانیه بعد از مخلوط نمودن در حدود 80% افزایش می یابد و مانند یک کاتالیزور در واکنشهای هیدراتاسیون عمل می کند .خصوصیات ویژه :

زودگیر پودری قابلیت مصرف در 10 درجه به بالا با سازگاری با انواع سیمان پرتلند که برای اسپری بتن در داخل تونلها و محلهایی که خط ریزش سقف و یا دیوار ، ممکن است و یا امکان قالب بندی به هر دلیل میسر نباشد مورد استفاده قرار می گیرد ، زودگیر پودری عامل موثر در گیرایی بتن ، ایجاد مقاومت مطلوب در زمان کوتاهتر ، کاهش زمان لازم برای نگهداری حفاظت بتن ، کاهش خطرات ناشی از تغییرات سریع در دما و استفاده هر چه سریعتر از یک سازه بتنی می باشد
مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

شکل ظاهری

پودر

رنگ

سفید مایل به خاکستری

وزن مخصوص

8/0

مقدار PH

13-12

یون کلر

ندارد

میزان و نحوه مصرف :
میزان مصرف زودگیر پودری برحسب دما و نوع بتن متغیر می باشد . در دمای محیط C ْ25 و بتن 350 ميزان مصرف در حدود 3 الي 7 درصد وزن سيمان مصرفي بوده که باید به صورت خشک با سیمان و ماسه مخلوط نمود .
بتن خشک توسط دستگاه شاتکریت تحت فشار پمپ ، به طرف محل مورد نظر اسپری شده و باید از لوله جانبی دیگری که به مخزن آب متصل می باشد ، مقدار آب مورد نیاز را تنظیم نمود . آب و بتن خشک در هوا مخلوط و قبل از برخورد به دیواره گیرایی بتن آغاز می گردد

آزمایشات مربوط به زودگیر پودری بتن :
نمودار زیر ارتباط بین زمان گیرش و میزان مصرف پودر زودگیر می باشد . این منحنی نشان دهنده این مطلب است که در مقادیر کم زودگیر ، مدت زمان گیرش زیاد بوده ولی در مقادیر بالای زودگیر ، مدت زمان گیرش کاهش می یابد( گیرش سریع )
نمودار شماره 2 ، ارتباط مقاومت بتن برحسب مقادیر مختلف پودر زودگیر را نشان می دهد
منحنی 1 بتن شاهد
منحنی 2 بتن با پودر زودگیر برحسب 4 درصد وزن سیمان مصرفی
منحنی 3 بتن با پودر زودگیر برحسب 6 درصد وزن سیمان مصرفی

آزمایشات فوق در دمایC ْ35 و سيمان Kg/m3 350 انجام گرفته است . منحنی بالا نشان دهنده این است که با مصرف پودر زودگیر به مقدار 6% وزن سیمان مصرفی ضمن این که زمان اولیه گیرش کاهش می یابد بلکه مقاومت فشاری در نهایت با مقاومت فشاری بتن شاهد به یک اندازه می رسد .

نکات ضروری جهت استفاده :
در صورت استفاده از مصالح با درجه حرارت پایین یا پاشیدن مخلوط روی سطوح سرد ، سرعت گیرش ملات طبعا کند می گردد . نوع ، تازگی و کهنگی سیمان نیز عامل موثری در مدت گیرش می باشد
لذا برای تعیین مقدار دقیق مصرف ، تهیه مخلوط های آزمایشی توصیه میشود . ضمنا مقدار بیش از حد توصیه شده باعث کاهش مقاومت نهایی بتن می گردد
شاتکریت را می توان در ظروف در بسته و به دور از رطوبت به مدت یکسال نگهداری نمود


____________________________________________________________________________________________________________________
Copyright beton pas © 2011. All rights reserved.
design by KamaIT.com