تلفن کارخانه

7773377 263 98 +
(۳۰ خط)

7775019 263 98 + :فکس

کارخانه

شهرک صنعتی اشتهارد، فاز ۱، بلوار ابوریحان، چهارراه دکتر حسابی، ابتدای دکتر حسابی غربی، بهستان۳، بهارستان ۱، قطعه ۵۹۰

تلفن دفتر مرکزی

42335 21 98 + (۳۰ خط)

88774217 263 98 +:فکس

دفتر مرکزی

تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از‍‍پارک ساعی،خ۳۲،کوچه اشکانی پلاک۱۲،ساختمان بتن پاس

کد پستی: 46111-15119